อัปเดต ดอกเบี้ยบ้าน 2565

อัปเดต ดอกเบี้ยบ้าน 2565
อัปเดต ดอกเบี้ยบ้าน 2565

อัปเดต ดอกเบี้ยบ้าน 2565 ที่ไหนถูกเช็กได้เลย!

อัปเดต ดอกเบี้ยบ้าน 2565 อัตราดอกเบี้ยบ้าน หรือสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน คือ ตัวกำหนด การผ่อนชำระค่างวด ของการซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์

อัปเดต ดอกเบี้ยบ้าน 2565

และคอนโด สำหรับคนที่ทำการกู้ซื้อ บ้าน ผ่านธนาคาร ดังนั้นใครที่ยังเลือกไม่ได้ว่า จะกู้ซื้อบ้านกับธนาคารไหนดีก็หายห่วงได้

ได้รวบรวมข้อมูล อัปเดต ดอกเบี้ยบ้าน 2565 ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2565 จากหลากหลายธนาคาร เช่น ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา มาเปรียบเทียบให้เห็นกันไปเลย ว่าธนาคารไหน ให้สินเชื่อบ้าน โดยคิดดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด

มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา เลือกสินเชื่อ สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจ เลือกซื้อ บ้าน หรือคอนโด ได้ง่ายขึ้น

สำหรับเดือน สิงหาคม 2565 ธนาคารส่วนใหญ่ HOME มีอัตราดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกคงที่จากเดือน กรกฎาคม ปี 2565 

มีเพียงสถาบันทางการเงิน บางแห่งที่มีการปรับเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน ซึ่งทาง DDproperty ก็ได้นำอัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย 3 ปีแรกที่ต่ำที่สุด โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต มาจัดอันดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยบ้าน ของธนาคาร ที่น่าสนใจ ดังนี้

ตารางอัตราดอกเบี้ยบ้าน – คอนโด ของธนาคารพาณิชย์ เดือน สิงหาคม 2565

ธนาคารดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรกวงเงินกู้สูงสุด
1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์1.99%โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อราย / ต่อหลักประกัน
(ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2564 – 30 ธ.ค. 2566 หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ)
2.ธนาคารออมสิน
2.50%ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า (สำหรับลูกค้ากลุ่มวิชาชีพเฉพาะและหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร)

(ยื่นกู้ภายใน 31 ส.ค. 2565)
3.ธนาคารกรุงศรีฯ2.55%100% ของราคาประเมิน สำหรับคอนโด ราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป และบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และคอนโด ราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ และลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ และคู่เพื่อนที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน
4.ธนาคารกรุงเทพ2.73%70-100% ของราคาประเมิน (สินเชื่อเพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ นักบิน และพนักงานประจำที่มีรายได้สูง 200,000 บาทขึ้นไป)

(ยื่นกู้ภายใน 10 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2565)
5.ธนาคารทหารไทยธนชาต2.75%วงเงินขั้นต่ำ 5 แสนบาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท กรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด (Selective Developers)

(ยื่นกู้ภายใน 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565)
6.ธนาคารกรุงไทย
2.77%วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน (กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ)
7.ธนาคารไทยพาณิชย์5.95%สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน (กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่าหรือเท่ากับ 70% ของวงเงินกู้)
8.ธนาคารกสิกรไทย7.72%วงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน (สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ)

โดยอัตรา ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน HOME IN PHUKET เฉลี่ย 3 ปีแรก คำนวณแบบค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

ธนาคาร 8 อันดับที่มีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ยต่ำที่สุด

1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank)

มีผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 1.99% เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก จากสินเชื่อนโยบายรัฐ โดยมีระยะเวลาผ่อนสูงสุด 40 ปี

อัปเดต ดอกเบี้ยบ้าน 2565

ผ่อนเดือนละ 5,000 บาท เงินงวดคงที่ 84 งวด (7 ปีแรก) และมีวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อราย / ต่อหลักประกัน

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือ เมื่อธนาคารให้สินเชื่อ

เต็มกรอบวงเงินของโครงการ บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ก่อนกําหนด หากธนาคารให้สินเชื่อ เต็มวงเงินของโครงการแล้ว

จากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปีค่อนข้างต่ำ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่ร่วมกับนโยบายรัฐ

โครงการบ้านจัดสรรที่ธนาคารกำหนด บ้านสวย ตลอดจน โครงการสำหรับผู้สูงอายุ และสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะมีระยะเวลาหมดเขต ในการขอสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถดูอัตราดอกเบี้ย เบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

2.ธนาคารออมสิน (GSB)

ปี 2565 ธนาคารออมสิน (GSB) นอกจากสินเชื่อ ที่ร่วมกับมาตรการรัฐแล้ว ทางธนาคารยังมีผลิตภัณ์สินเชื่อบ้านอื่น ๆ ที่หลากหลายขึ้น

อัปเดต ดอกเบี้ยบ้าน 2565

อาทิ สินเชื่อเคหะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำสุดอยู่ที่ 2.65% แบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.95% และ ปีที่ 2-3 = MRR-3.245% โดยมีเงื่อนไขในการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ

สำหรับ Phuket Villas สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.50% เท่านั้น แบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่

ปีแรก 1.75% และ ปีที่ 2-3 = MRR-3.370% โดยมีเงื่อนไข ในการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้งหมด ให้วงเงินสูงสุด

ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคา ภูเก็ต วิลล่า ประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อยู่ที่ 2.55% สำหรับคอนโด ที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด

อัปเดต ดอกเบี้ยบ้าน 2565

ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และคอนโด ที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ (แพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, ผู้พิพากษา

และนักบินพาณิชย์) และ ลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ (สำหรับผู้มีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนกับธนาคาร 5 ล้านบาทขึ้นไป)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านสำหรับ “คู่เพื่อน” ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีความแตกต่างการจากกู้ร่วมแบบเดิม คือ

ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ ทางเครือญาติกับผู้กู้ แต่จะพิจารณาจากรายได้ ศักยภาพในการชำระคืน และเครดิตของผู้กู้ทั้ง 2 ท่าน รวมถึง

การตรวจสอบเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ และต้องเป็นการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากโครงการในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตร

ซึ่งธนาคารให้การสนับสนุน บ้านจัดสรร โดยราคาซื้อขาย (หลังหักส่วนลดทั้งหมดแล้ว) ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดมีวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 100% ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย รวมไปถึงสิทธิพิเศษจากธนาคาร

คือ ดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อปี นาน 1 ปี ฟรีค่าประเมินหลักประกัน และฟรีค่าจดจำนองเมื่อซื้อ MRTA / MLTA ตามเงื่อนไขที่กำหนด

4.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

เป็นสถาบันทางการเงิน ที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อกู้บ้าน คอนโด และทางเลือกของอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายมากที่สุด โดยให้วงเงินกู้สูงสุด

Update home interest 2022

ไม่เกิน 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.73% แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

แบบที่ 1 ปีแรก = MRR-4.45% ปีที่ 2 และปีที่ 3 = MRR-2.60% และแบบที่ 2 ปีแรก = MRR-4.20% ปีที่ 2 = MRR-3.95% และปีที่ 3 = MRR-1.50% โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR-5.9500%

ผลิตภัณฑ์ที่มีดอกเบี้ยต่ำที่สุดที่ 2.73% ของ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) มีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อบ้าน คือ ผู้กู้สินเชื่อต้องเป็นกลุ่มวิชาชีพ

เฉพาะ คือ แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ และนักบิน หรือ พนักงานประจำที่มีเงินเดือนมากกว่า 200,000 บาท และต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

5.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.75% แต่มีเงื่อนไข คือ โครงการที่กู้ซื้อนั้นต้องเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่ธนาคาร

Update home interest 2022

กำหนด (Top Selective Developers) บ้านแฝด และต้องสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมทั้ง 3 ประเภท โดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) กำหนดประกอบไปด้วย

6.ธนาคารกรุงไทย (KTB)

โดย กรณีขอสินเชื่อ แบบทำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.77% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ย = MRR-3.45% ตลอดระยะ

Update home interest 2022

เวลา 3 ปีแรก ส่วน กรณีการขอสินเชื่อ แบบไม่ได้ทำประกัน ของ ธนาคารกรุงไทย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.87% โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ย = MRR-3.35% ตลอดระยะเวลา 3 ปีแรก อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 6.22%

ธนาคารกรุงไทย ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจอย่าง สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ โดยทางธนาคารใช้ อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บ จากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (MLR) เป็นตัวกำหนดดอกเบี้ย โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 3.83%

ซึ่งความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านของ ธนาคารกรุงไทย คือ มีระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี โดยให้วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%

7.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ก็มีอัตราดอกเบี้ย ทางเลือกสำหรับทั่วไป ที่น่าสนใจ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% จากราคาประเมินหลักประกัน 

Update home interest 2022

กรณีลูกค้าโครงการ / ลูกค้าองค์กร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ หรือประเภทองค์กร

ผลิตภัณฑ์อัตรา ดอกเบี้ยสินเชื่อ กู้ซื้อบ้านใหม่ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบที่ 1

(ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.95% และแบบที่ 2 (ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.995%

8.ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)

แบ่งผลิตภัณฑ์การขอสินเชื่อบ้าน 2 รูปแบบ คือ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ โดยมีอัตรา ดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 7.72% ส่วนสินเชื่อบ้าน

Update home interest 2022

สำหรับ ผู้ประกอบการ มีอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 8.22% โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ และดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในเงื่อนไขของการทำประกัน 

สำหรับพนักงานบริษัท และผู้ประกอบการ มีวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน

ธนาคารกสิกรไทย ยังมีผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจอัตรา ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน กู้เต็ม 100% สำหรับกู้ซื้อทรัพย์สิน รอการขายของธนาคาร

กสิกรไทย บ้าน ห้องชุด บ้านสองชั้น และอาคารพาณิชย์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำสุดอยู่ที่ 3.74%

ขอบคุณข้อมูล DDproperty

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป: คู่มือเลือก สินเชื่อบ้าน

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa