ขั้นตอน รีไฟแนนซ์บ้าน

Steps to refinance your home
Steps to refinance your home

ขั้นตอน รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

ขั้นตอน รีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งหลายๆ คนเมื่อมีหน้าที่การงานที่มั่นคง และพอจะมีเงินเก็บก้อนใหญ่ ก็เริ่มที่จะทำตามความฝัน

ขั้นตอน รีไฟแนนซ์บ้าน

โดยการซื้อ บ้าน สวยๆ สักหลัง แต่ในการซื้อบ้านนั้นก็มาพร้อมกับภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องแบกรับในทุกเดือน ซึ่งหลังจาก 3 ปีแรกดอกเบี้ย

ในการกู้ซื้อบ้านก็ถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินได้ เพื่อเป็นการลดดอกเบี้ย ในการผ่อนชำระหนี้ หลายคนเลือก

ที่จะยื่นเรื่องขอรีไฟแนนซ์บ้านนั้นเอง และหากคุณยังสงสัย ไม่เข้าใจว่าการรีไฟแนนซ์ บ้าน คืออะไร? มีขั้นตอน ข้อดีและประโยชน์อย่างไรบ้าง

บทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจเรื่องรีไฟแนนซ์บ้านให้มากขึ้น ก่อนตัดสินใจว่าสามารถช่วยให้คุณประหยัดได้จริงหรือไม่

ปลดไขข้อสงสัย รีไฟแนนบ้านคืออะไร

หากจะซื้อบ้านทั้งที ต้องรู้ว่าการรีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร ขอยกคำนิยามความหมายของการรีไฟแนนซ์บ้านแบบคร่าวๆ ว่าหมายถึงการ

ขั้นตอน รีไฟแนนซ์บ้าน

เข้าไปยื่นขอสินเชื่อเงินกู้จากธนาคารใหม่ที่มีดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคารเก่า โดยจะมีบ้านเป็นหลักประกัน สำหรับวัตถุประสงค์หลัก ของการรีไฟแนนซ์

ก็เพื่อผ่อนชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ถูกลง หรือสามารถเพิ่มลดระยะเวลาผ่อนได้ และยังช่วยให้ลดรายจ่ายในแต่ละเดือนได้อีกด้วย

วิธีการคิดดอกเบี้ยของธนาคารในการกู้เงินมาซื้อบ้านนั้น ธนาคารมีหลักการคิดอย่างไรบ้าง? โดยปกติแล้วจะมีวิธีการคิดดอกเบี้ยด้วยกัน 2 วิธีคือ

-โดยการคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ HOME ธนาคารจะระบุกับผู้ขอกู้สินเชื่อว่าธนาคารจะทำการคิดดอกเบี้ยคงที่เพียง 3% ในระยะเวลา 3 ปีเท่านั้น หรือตามที่ธนาคารกำหนด

-โดยการคิดดอกเบี้ยแบบลอยตัว ธนาคารจะมีวิธีการคิดดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดออกมาในระยะเวลานั้นๆ หรือช่วงที่ธนาคารออกมาประกาศ การคิดดอกเบี้ยในลักษณะนี้ ทางธนาคารจะต้องทำการอ้างอิงจากค่า MRR, MOR, MLR

สำหรับข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้าน

ซึ่งแน่นอนว่าเหตุผลที่ทำการรีไฟแนนซ์บ้านนั้น เพราะมีข้อดีที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่ต้องชำระกับทางธนาคาร สามารถช่วยลดภาระหนี้สินได้ หรือบางกรณีเมื่อยื่นเรื่องไปแล้วอาจจะได้วงเงินกู้ที่มากกว่าเดิม

ขั้นตอน รีไฟแนนซ์บ้าน

ทั้งหมดนี้คุณสามารถแจ้งกับทางธนาคารได้ว่า บ้าน ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อเหตุผลอะไร และทางธนาคารจะนำเหตุผลนั้นไปพิจารณาพร้อมเอกสารต่างๆ และอนุมัติตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การทำเรื่องรีไฟแนนซ์บ้านยังสามารถทำได้ในทุกๆ 3 ปี

ลดดอกเบี้ย

ถ้าหากมีเหตุจำเป็น ที่ต้องใช้เงินสดมากขึ้นในแต่ละเดือน วิธีรีไฟแนนซ์บ้านที่ตอบโจทย์คือ การรีไฟแนนซ์เพื่อขอลดดอกเบี้ยให้ต่ำลง

เพราะเมื่อผ่อนบ้าน ไปสักระยะจะพบว่า จากเดิมดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 3% ในปีถัดมาอาจจะกระโดดขึ้นเป็น 4-6% เลยทีเดียว การรีไฟแนนซ์

เพื่อลดดอกเบี้ยจะทำให้สามารถ home ชำระดอกเบี้ยในอัตราที่น้อยลงได้ ซึ่งอัตราของดอกเบี้ยอาจจะลดลงเหลือเพียง 2.75% หรือน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

ลดระยะเวลาผ่อน

ซึ่งนอกจากวิธีรีไฟแนนซ์บ้านจะช่วยให้ลดดอกเบี้ยได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดระยะเวลาในการผ่อนบ้านได้อีกด้วย ในขั้นตอนนี้จะต้องเลือกระยะเวลา

ในการผ่อนชำระที่น้อยลง และเพิ่มจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือน เช่น ปกติผ่อนชำระเดือนละ 14,000 บาท จำนวนปีที่ผ่อน 30 ปี

ขั้นตอน รีไฟแนนซ์บ้าน

ในเมื่อทำการรีไฟแนนซ์เพื่อขอลดระยะเวลาการผ่อน Phuket Villas จะทำให้จำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระเพิ่มขึ้นเป็น 18,000 บาท และจำนวนปีที่ผ่อนจะลดลงเหลือ 20 ปี ดังนั้น การรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดระยะเวลาในการผ่อน ทำให้หนี้ผ่อนชำระของคุณหมดไวมากขึ้น

ลดรายจ่าย

คนที่ต้องการสภาพคล่อง ทางการเงิน การเลือกวิธีรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งปกติต้องผ่อนชำระหนี้สิน

ยอดเงินอยู่ที่ 20,000 บาท ในทุกๆ เดือน เมื่อทำการยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้าน จะสามารถลดยอดผ่อนชำระรายเดือนได้อยู่ที่ประมาณ 16,000 บาท

ในการคิดคำนวณจำนวนเงินยอดนี้จะขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้กู้สินเชื่อและทางธนาคารที่จะพิจารณาจากเอกสารที่ได้ยื่นไป

สิ่งที่ควรรู้ก่อนรีไฟแนนซ์บ้าน

พอได้ทราบไปแล้วว่า การรีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร ก็มาถึงส่วนสำคัญ ที่ควรรู้ก่อนการตัดสินใจรีไฟแนนซ์ เพราะการยื่นเรื่องขอรีไฟแนนซ์บ้าน

มีข้อจำกัดที่ควรรู้ เช่น ภูเก็ต วิลล่า คุณจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ในกระบวนการยื่นเอกสารทำเรื่องทุกขั้นตอน กับทางธนาคาร และแต่ละธนาคาร ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป

Steps to refinance your home

ก่อนที่จะตัดสินใจ ยื่นรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่ ยังสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย กับธนาคารเก่าได้อีกด้วย เพราะธนาคารจะมีส่วนลด

หรือมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ให้กับผู้ที่กู้สินเชื่ออยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการกู้สินเชื่อกับธนาคารเก่าอาจจะมีความคุ้มค่ามากกว่า เพราะไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในกระบวนการยื่นเอกสารรีไฟแนนซ์

สิ่งที่อยากแนะนำ บ้านจัดสรร ให้ทำคือการสำรวจอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารต่างๆ และคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก่อนการยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมศึกษาวิธีรีไฟแนนซ์บ้านอย่างถูกต้อง เพื่อให้การยื่นเรื่องนั้นเป็นได้ด้วยดี  ไม่มีอะไรติดขัด และไม่เสียเปรียบ

วิธีรีไฟแนนซ์บ้าน

ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานในการตัดสินใจ พิจารณาเลือกธนาคาร ที่มีดอกเบี้ยต่ำและโดนใจมากที่สุด แต่หากเป็นขั้นตอนวิธีรีไฟแนนซ์บ้านนั้น

ก็ไม่ได้มีความยุ่งยากเลยสักนิด โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต เพราะหากเตรียมเอกสาร ให้ครบถ้วน และทำการศึกษาขั้นตอน อย่างละเอียด จะทำให้การยื่นเอกสารนั้น รวดเร็วและไม่ติดขัด

ตรวจสอบสัญญากู้เดิม

ซึ่งก่อนการยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์บ้าน ต้องทำการติดต่อขอเอกสาร สรุปยอดหนี้ทั้งหมดจากธนาคารเก่า เพื่อเป็นการสรุปรายละเอียด เช่น จำนวนเงินที่กู้ ระยะเวลาที่ชำระไปแล้ว เหลือเวลาที่ต้องผ่อนชำระอีกกี่ปี หลังจากนั้นให้นำเอกสารนี้ไปยื่น ที่ธนาคารใหม่ที่เลือกไว้

เลือกธนาคารใหม่ที่ใช่

โดยการเลือกกู้สินเชื่อ กับธนาคารใหม่ จะทำให้ได้ดอกเบี้ย ในอัตราที่น้อยลง โดยสามารถทำการหาข้อมูล และเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

ได้จากหลายๆ ธนาคาร เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งธนาคารหลายๆ แห่งก็จะมีโปรโมชันดอกเบี้ยให้ได้เลือกแบบจุใจ โดยอัตราต่ำสุด

จะอยู่ที่ 2.39%-2.89% แต่ทั้งนี้ ในการเลือกกู้สินเชื่อกับธนาคารใหม่ ก็ต้องนำรายละเอียดอื่นๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขมาพิจารณาด้วยก่อนการตัดสินใจ

เตรียมเอกสารให้พร้อม

และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา บ้านหรู คุณควรเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม เพื่อนำเอกสารไปยื่นกับทางธนาคารใหม่ ซึ่งเอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้

Steps to refinance your home

เอกสารที่ใช้สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้าน

เอกสารส่วนตัว

 • สำเนาทะเบียนบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • ทะเบียนสมรส (กรณีกู้ร่วม)

เอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิน (สำหรับผู้ที่เป็นพนักงานบริษัท)

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด
 • หนังสือรับรองเงินเดือนไม่เกิน 3 เดือน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิน (สำหรับเจ้าของกิจการส่วนตัว)

 • เอกสารทะเบียนการค้า ทะเบียนบริษัท
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร

เอกสารหลักประกันการรีไฟแนนซ์บ้าน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน (เช่น โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อช.2)
 • สำเนาหนังสือสัญญาการซื้อขายหรือให้ที่ดิน ทด.13 หรือ 14 หรือสัญญาซื้อขายห้องชุด
 • สำเนาสัญญากู้จากธนาคารเก่า
 • สำเนาสัญญาจำนองที่ดิน หรือ สำเนาสัญญาจำนองห้องชุด
 • สำเนาใบเสร็จแสดงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือสำเนาใบเสร็จผ่อนชำระค่างวดบ้าน
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

ยื่นเอกสารขอรีไฟแนนซ์ให้ธนาคารที่เลือก

ซึ่งเตรียมเอกสารข้างต้นเป็นที่เรียบร้อย ก็ถึงขั้นตอนที่จะนำเอกสารไปยื่นที่ธนาคารใหม่ การพิจารณาของทางธนาคารอาจจะใช้เวลา

Steps to refinance your home

ประมาณ 2-3 สัปดาห์ และเมื่อเอกสารของคุณผ่านการรีไฟแนนซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะทำการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินทรัพย์สิน

ซึ่งจะเป็นการประเมินว่ายอดเงินสินเชื่อที่กู้ได้จะเป็นวงเงินจำนวนเท่าไร ทั้งนี้ ขั้นตอนในการยื่นเอกสารอาจจะแตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละธนาคาร

ทำสัญญาใหม่

ทุกอย่างเรียบร้อย ก็ถึงวันที่คุณจะต้องนัด วันทำสัญญาใหม่ และจดจำนองที่ดินพร้อมทั้งชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เรียบร้อย โดยต้องนัดหมาย

กับนายธนาคารใหม่ และนายธนาคารเก่าภายในวันเดียวกัน ณ สำนักงานที่ดินเขตที่ตั้งของทรัพย์สิน เพื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์และมอบโฉนดที่ดิน

ให้กับนายธนาคารใหม่ บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว เพียงเท่านี้การรีไฟแนนซ์บ้านของคุณก็เป็นอันเรียบร้อย และเท่ากับว่าในทุกๆ เดือนจะต้องทำการผ่อนชำระหนี้ไปยังธนาคารใหม่นั้นเอง

ค่าใช้จ่ายสำหรับการรีไฟแนนซ์

การสำรวจความพร้อมของสถานะทางการเงินก่อนการทำเรื่องรีไฟแนนซ์บ้าน เพราะการรีไฟแนนซ์บ้านก็เหมือนกับการเริ่มต้นทำสัญญาเงินกู้ใหม่ ดังนั้น จะมีค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการต่างๆ ที่ผู้กู้จะต้องแบกรับ

Steps to refinance your home

รายการค่าใช้จ่ายจะสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้ทางธนาคาร
  • ค่าประเมินราคาบ้าน ประมาณ 2,000-3,000 บาท ขึ้นอยู่กับธนาคาร พื้นที่ให้บริการ
  • ค่าประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือ MRTA เป็นประกันชีวิตที่สามารถช่วยคุ้มครองความเสี่ยงให้กับผู้ที่กำลังผ่อนบ้านเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามกฏหมาย
  • ค่าจดจำนอง คิดจาก 1% ของวงเงินกู้ เป็นการชำระให้กับทางกรมที่ดิน
  • ค่าอากรแสตมป์ คิดจาก 0.05% ของวงเงินกู้ เป็นการชำระให้กับทางกรมสรรมพากร
  • ค่าประกันภัยอัคคีภัย ราคาประมาณหลักพันบาทต่อปี

สำหรับค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ในการรีไฟแนนซ์จะอยู่ที่ 2-3% หรืออาจจะมากถึง 4% ของวงเงินกู้ หรือหากตีเป็นจำนวนเงินอาจจะอยู่ที่

ประมาณ 10,000-30,000 บาทเลยก็ว่าได้ ฉะนั้น หากคุณกำลังหาข้อมูล หรือกำลังตัดสินใจยื่นเรื่องเพื่อขอรีไฟแนนซ์บ้าน ควรศึกษารายละเอียด

ของค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์อีกครั้ง จะได้เป็นการคำนวณในเบื้องต้นว่าการยื่นเรื่องขอรีไฟแนนซ์นั้นคุ้มค่าหรือไม่

สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านคือ การเปลี่ยนธนาคารในการกู้ใหม่ โดยนำเงินที่กู้จากธนคารใหม่มาจ่ายธนาคารเก่า แล้วเริ่มผ่อนกับธนาคารใหม่

ที่ทำการกู้ เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่ถูกลง โดยปกติแล้ว 1-3 ปีแรกที่กู้เงิน อัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าธนาคารเก่า ทำให้หลายๆ คนเลือก

ที่จะรีไฟแนนซ์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งวิธีรีไฟแนนซ์บ้านก็สามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก โดยเริ่มจากการตรวจเอกสารการกู้เดิม หาธนาคาร

ที่ดอกเบี้ยถูก เงื่อนไขดี ยื่นเอกสาร บ้านสองชั้น และทำสัญญาใหม่ เพียงเท่านี้ก็สามารถทำการรีไฟแนนซ์บ้านได้แล้ว


อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป: วิธีการเลือกซื้อคอนโด

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa